Nieuws

10 mei 2023

Tigo Energy rapporteert financiële resultaten eerste kwartaal 2023

Bekijk de volledige webinar op aanvraag
Pijl
Tigo Energy rapporteert financiële resultaten eerste kwartaal 2023

CAMPBELL, Calif. - 10 mei 2023 - Tigo Energy, Inc. ("Tigo", of het "Bedrijf"), een toonaangevende leverancier van intelligente oplossingen voor zonne-energie en energieopslag, heeft vandaag niet-gecontroleerde financiële resultaten gemeld voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2023 en financiële vooruitzichten voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2023.

Financiële en operationele hoogtepunten eerste kwartaal 2023

 • Recordomzet van 50,1 miljoen dollar, een stijging van 406% ten opzichte van 9,9 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2022.
 • Brutowinst van 18,4 miljoen dollar, een stijging van 581% vergeleken met 2,7 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2022, waarbij de brutowinstmarge verbeterde tot 36,7% van 27,3% in het eerste kwartaal van 2022.
 • Nettowinst van $6,9 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van $5,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2022.
 • De aangepaste EBITDA, een niet-GAAP-maatstaf, bedroeg $8,6 miljoen, of 17,2% van de inkomsten, vergeleken met een aangepast EBITDA-verlies van $1,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2022.
 • De bedrijfscombinatieovereenkomst met Roth CH Acquisition IV Co. (Nasdaq: ROCG) ("Roth CH IV") zal naar verwachting op 23 mei 2023 worden gesloten.

Commentaar van het management

"Nadat we 2022 hebben afgesloten met een aanzienlijk momentum en een robuuste orderportefeuille, zijn we in 2023 van start gegaan", aldus Zvi Alon, voorzitter en CEO van Tigo. "Geleid door een bijzonder sterke groei in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika ("EMEA") binnen onze MLPE- en Energy Intelligence-oplossingen, behaalden we een recordomzet van $50,1 miljoen per kwartaal en ons eerste GAAP-winstgevende kwartaal met een netto-inkomen van $6,9 miljoen. Ook verlaagden we onze kapitaalkosten in het eerste kwartaal van 2023 door onze termijnschuld af te lossen en $50 miljoen aan converteerbare obligaties op te halen.

"Vooruitkijkend blijft onze focus gericht op het bieden van een uitzonderlijke klantervaring, onder meer door de open architectuur, eenvoudige installatie en krachtige software van onze technologie," vervolgt Alon. "We verwachten dat we onze eerder aangekondigde fusie met Roth CH IV later deze maand zullen afronden en geloven dat deze transformatie ons naar een succesvolle tweede helft van het jaar zal stuwen. We blijven een sterke groei zien in de EMEA-markt voor onze producten, en ondanks enige tegenwind in de Amerikaanse markt, zijn we bemoedigd dat we op jaarbasis zullen groeien dankzij nieuwe productintroducties zoals onze EI-oplossing. We hebben vertrouwen in de weg die voor ons bedrijf ligt, en we kijken ernaar uit om in de komende maanden aanvullende updates te geven."

Financiële resultaten eerste kwartaal 2023

De resultaten vergelijken het op 31 maart 2023 geëindigde fiscale eerste kwartaal van 2023 met het op 31 maart 2022 geëindigde fiscale eerste kwartaal van 2022, tenzij anders aangegeven.

 • De omzet voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg $50,1 miljoen, een stijging van 406% ten opzichte van $9,9 miljoen in de periode van vorig jaar. De stijging was vooral te danken aan de hogere wereldwijde verkoop van de TS4 MLPE-producten van de onderneming, met name op de EMEA-markt.
 • De brutowinst voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg $18,4 miljoen (36,7% van de totale omzet), een stijging van 581% ten opzichte van $2,7 miljoen (27,3% van de totale omzet) in de periode van vorig jaar.
 • De totale bedrijfskosten voor het eerste kwartaal van 2023 bedroegen $10,6 miljoen, een stijging van 147% ten opzichte van $4,3 miljoen in de periode vorig jaar. De stijging was voornamelijk het gevolg van een hoger personeelsbestand ter ondersteuning van de groei-initiatieven van de onderneming.
 • Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg $6,9 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van $5,7 miljoen voor de periode vorig jaar.
 • De aangepaste EBITDA bedroeg $8,6 miljoen voor het eerste kwartaal van 2023, een verbetering ten opzichte van een aangepast EBITDA-verlies van $1,4 miljoen voor de periode vorig jaar.
 • Geldmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten bedroegen in totaal $60,7 miljoen op 31 maart 2023, vergeleken met $36,2 miljoen op 31 december 2022. De onderneming had op 31 december 2022 $20,8 miljoen aan hoofdschuld uitstaan, die in februari 2023 werd afbetaald. Zoals eerder aangekondigd, sloot de Vennootschap op 9 januari 2023 een definitieve overeenkomst met L1 Energy voor de aankoop van $ 50 miljoen aan nieuw uitgegeven converteerbare obligaties ter ondersteuning van de toekomstige groeimogelijkheden van de Vennootschap en de terugbetaling van bestaande schuld.

Vooruitzichten tweede kwartaal 2023

Voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2023 geeft de onderneming ook de volgende vooruitzichten:

 • Inkomsten tussen 70 en 74 miljoen dollar.
 • Aangepaste EBITDA tussen $13 miljoen en $16 miljoen.

De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen van de onderneming als gevolg van, onder andere, de factoren die hieronder worden beschreven onder "Toekomstgerichte verklaringen".

De Vennootschap verwacht haar eerder aangekondigde fusie met Roth CH IV op 23 mei 2023 af te sluiten en vanaf 24 mei 2023 op de Nasdaq Capital Market te verhandelen onder het symbool "TYGO". Het bedrijf verwacht zijn jaarrekening voor het eerste kwartaal van 2023 en de bijbehorende voetnoten in te dienen na de afsluiting van de fusietransactie.

Over Tigo Energy, Inc.

Tigo, opgericht in 2007, is een wereldwijde leider in de ontwikkeling en productie van slimme hardware- en softwareoplossingen die de veiligheid verbeteren, de energieopbrengst verhogen en de exploitatiekosten verlagen van residentiële, commerciële en utiliteitszonnesystemen. Tigo combineert zijn Flex MLPE (Module Level Power Electronics) en solar optimizer technologie met intelligente, cloud-based software mogelijkheden voor geavanceerde energiebewaking en controle. De MLPE-producten van Tigo maximaliseren de prestaties, maken energiebewaking in real time mogelijk en zorgen voor een codeplichtige snelle uitschakeling op moduleniveau. Het bedrijf ontwikkelt en produceert ook producten zoals omvormers en batterijopslagsystemen voor de residentiële markt van zonne-energie en opslag. Ga voor meer informatie naar www.tigoenergy.com.

Over Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co. is een blank check bedrijf dat is opgericht met het oog op een fusie, aandelenruil, overname van activa, aankoop van aandelen, reorganisatie of soortgelijke bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven. Roth CH IV wordt gezamenlijk beheerd door filialen van Roth Capital Partners en Craig-Hallum Capital Group. De beursgang vond plaats op 5 augustus 2021 en bracht ongeveer 115 miljoen dollar op. Ga voor meer informatie naar www.rothch.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze mededeling bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over toekomstige financiële en bedrijfsresultaten, onze plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens met betrekking tot toekomstige activiteiten, producten en diensten; en andere verklaringen die worden aangeduid met woorden als "zal waarschijnlijk resulteren", "wordt verwacht", "zal voortduren", "wordt verwacht", "geschat", "geloven", "voornemen", "plan", "projectie", "vooruitzicht" of woorden van gelijke strekking. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende de verwachting dat de Bedrijfscombinatie zal plaatsvinden. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige opvattingen en verwachtingen van ons management en zijn inherent onderhevig aan belangrijke zakelijke, economische en concurrerende onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, waarvan vele moeilijk te voorspellen zijn en waarop wij doorgaans geen invloed hebben. De werkelijke resultaten en de timing van gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht.

Naast de factoren die eerder zijn bekendgemaakt of die zullen worden bekendgemaakt in de rapporten van Roth CH IV die bij de SEC zijn ingediend en de factoren die elders in deze mededeling worden genoemd, kunnen onder meer de volgende factoren ertoe leiden dat de feitelijke resultaten en de timing van gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten of andere verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen zijn uitgedrukt: (1) het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de fusieovereenkomst of die er anderszins toe kunnen leiden dat de daarin beoogde transacties niet worden gesloten; (2) de uitkomst van eventuele juridische procedures die tegen Roth CH IV, Tigo, of anderen kunnen worden ingesteld na de aankondiging van de Bedrijfscombinatie en eventuele definitieve overeenkomsten met betrekking daartoe; (3) het onvermogen om de Bedrijfscombinatie te voltooien als gevolg van het niet verkrijgen van goedkeuring van de Aandeelhouders van Roth CH IV of Tigo; (4) het onvermogen van Tigo om aan andere voorwaarden voor afsluiting te voldoen; (5) wijzigingen in de voorgestelde structuur van de Bedrijfscombinatie die vereist of passend kunnen zijn als gevolg van toepasselijke wet- of regelgeving of als voorwaarde voor het verkrijgen van wettelijke goedkeuring van de Bedrijfscombinatie; (6) het vermogen om te voldoen aan beursnoteringsnormen in verband met en na de voltooiing van de Bedrijfscombinatie; (7) het risico dat de Bedrijfscombinatie de huidige plannen en activiteiten van Tigo verstoort als gevolg van de aankondiging en voltooiing van de Bedrijfscombinatie; (8) het vermogen om de verwachte voordelen van de Bedrijfscombinatie te realiseren, hetgeen kan worden beïnvloed door, onder andere, concurrentie, het vermogen van Roth CH IV om te groeien en de groei winstgevend te beheren, haar klantenbestand uit te breiden, relaties met klanten en leveranciers te onderhouden en haar management en belangrijke werknemers te behouden; (9) de impact van de COVID-19 pandemie op de activiteiten van Tigo en Roth CH IV (met inbegrip van de gevolgen van het aanhoudende wereldwijde tekort in de toeleveringsketen); (10) Tigo's beperkte operationele geschiedenis en geschiedenis van nettoverliezen; (11) kosten in verband met de Bedrijfscombinatie; (12) wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving (13) de mogelijkheid dat Tigo of Roth CH IV nadelige gevolgen ondervinden van andere economische, zakelijke, regelgevende en/of concurrentiefactoren; (14) Tigo's ramingen van uitgaven en winstgevendheid; (15) de evolutie van de markten waarop Tigo concurreert; (16) het vermogen van Tigo om zijn strategische initiatieven uit te voeren en zijn bestaande producten te blijven innoveren; (17) het vermogen van Tigo om zich te houden aan wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacywetgeving; (18) cyberbeveiligingsrisico's, gegevensverlies en andere inbreuken op de netwerkbeveiliging van Tigo en de openbaarmaking van persoonlijke informatie; en (19) het risico van wettelijke rechtszaken of procedures met betrekking tot de producten of diensten van Tigo.

De werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen kunnen wezenlijk en mogelijk negatief verschillen van prognoses en toekomstgerichte verklaringen en de veronderstellingen waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Er is geen garantie dat de hierin opgenomen gegevens in enige mate een afspiegeling zijn van toekomstige prestaties. Wij waarschuwen u niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen als voorspeller van toekomstige prestaties, aangezien geprojecteerde financiële informatie en andere informatie gebaseerd zijn op schattingen en veronderstellingen die inherent onderworpen zijn aan diverse belangrijke risico's, onzekerheden en andere factoren, waarvan vele buiten onze macht liggen. Alle hierin opgenomen informatie geldt alleen op de datum hiervan in het geval van informatie over Roth CH IV en Tigo of de datum van dergelijke informatie in het geval van informatie van andere personen dan Roth CH IV en Tigo, en wij wijzen elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van ontwikkelingen die zich voordoen na de datum van deze mededeling. Prognoses en schattingen betreffende de industrie en de eindmarkten van Tigo zijn gebaseerd op bronnen die wij betrouwbaar achten, maar er kan geen garantie worden gegeven dat deze prognoses en schattingen geheel of gedeeltelijk accuraat zullen blijken. Geannualiseerde, pro forma, geprojecteerde en geschatte cijfers worden uitsluitend ter illustratie gebruikt, zijn geen voorspellingen en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke resultaten.

Niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven

Als aanvulling op onze geconsolideerde jaarrekening, die is opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met GAAP, hanteren wij de volgende niet-GAAP financiële maatstaf: Aangepaste EBITDA. De presentatie van deze financiële maatstaf is niet bedoeld om op zichzelf te worden beschouwd of als vervanging van, of superieur aan, de financiële informatie opgesteld en gepresenteerd volgens GAAP.

Wij gebruiken Aangepaste EBITDA voor financiële en operationele besluitvorming en als middel om vergelijkingen tussen periodes te evalueren. Wij definiëren Aangepaste EBITDA, een niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaf, als winst (verlies) vóór rentelasten, belastinglasten (-baten), afschrijvingen en amortisatie, zoals aangepast om op aandelen gebaseerde compensatie en kosten in verband met fusietransacties uit te sluiten. Wij menen dat aangepaste EBITDA zinvolle aanvullende informatie geeft over onze prestaties door bepaalde posten uit te sluiten die mogelijk geen indicatie geven van onze terugkerende bedrijfsresultaten. Wij zijn van mening dat zowel het management als investeerders er baat bij hebben om naar de aangepaste EBITDA te verwijzen bij het beoordelen van onze prestaties en bij het plannen, voorspellen en analyseren van toekomstige perioden. Aangepaste EBITDA vergemakkelijkt ook de interne vergelijkingen van het management met onze historische prestaties en vergelijkingen met de bedrijfsresultaten van onze concurrenten. Wij zijn van mening dat aangepaste EBITDA nuttig is voor beleggers omdat het (i) meer transparantie biedt met betrekking tot belangrijke maatstaven die het management gebruikt bij zijn financiële en operationele besluitvorming en (ii) wordt gebruikt door onze institutionele beleggers en de analistengemeenschap om hen te helpen de gezondheid van ons bedrijf te analyseren.

De posten die van de Aangepaste EBITDA zijn uitgesloten, kunnen een materieel effect hebben op onze financiële resultaten. Sommige van die posten zijn eenmalig, terwijl andere non-cash van aard zijn. Derhalve wordt de Aangepaste EBITDA gepresenteerd als aanvullende informatie en mag deze niet worden beschouwd als op zichzelf staand, ter vervanging van of als superieur aan de financiële informatie opgesteld volgens GAAP.

Er is een aantal beperkingen verbonden aan het gebruik van niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven. Wij compenseren deze beperkingen door specifieke informatie te verschaffen over de binnen GAAP gedefinieerde bedragen die zijn uitgesloten van deze niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven en door deze niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven samen met de relevante financiële maatstaven te evalueren overeenkomstig GAAP.

Wij verwijzen beleggers naar de hieronder opgenomen aansluiting Aangepaste EBITDA met het nettoresultaat. Er wordt geen aansluiting voor Aangepaste EBITDA gegeven als leidraad, omdat een dergelijke aansluiting, als toekomstgerichte verklaring, niet zonder onredelijke inspanning beschikbaar is vanwege de hoge variabiliteit, complexiteit en moeilijkheid van het schatten van bepaalde posten, zoals kosten voor op aandelen gebaseerde vergoedingen en valutaschommelingen die van invloed kunnen zijn op onze geconsolideerde resultaten.

Aanvullende informatie en waar te vinden

Deze mededeling heeft betrekking op de voorgestelde bedrijfscombinatie tussen Tigo en Roth CH IV ("Roth") (de "Bedrijfscombinatie"). In verband met de Bedrijfscombinatie heeft Roth CH IV een registratieverklaring, die een voorlopige proxyverklaring/prospectus omvat, ingediend bij de SEC. Deze mededeling is geen vervanging van de proxy statement/prospectus. BELEGGERS EN EFFECTENHOUDERS EN ANDERE BELANGHEBBENDEN WORDEN DRINGEND VERZOCHT DE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS EN ALLE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN OF ZULLEN WORDEN INGEDIEND, ALSMEDE ALLE WIJZIGINGEN VAN OF AANVULLINGEN OP DEZE DOCUMENTEN ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN WANNEER ZIJ BESCHIKBAAR KOMEN, OMDAT ZIJ BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN OVER TIGO, ROTH CH IV, DE BEDRIJFSCOMBINATIE EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE AANGELEGENHEDEN. De bij de SEC ingediende of nog in te dienen documenten met betrekking tot de bedrijfscombinatie zijn gratis verkrijgbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Deze documenten zijn ook gratis verkrijgbaar bij Roth CH IV op schriftelijk verzoek bij Roth CH Acquisition IV Co, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA, 92660.

Deelnemers aan Solicitatie

Deze mededeling is geen verzoek om een volmacht van een belegger of effectenhouder. Roth CH IV, Tigo en sommige van hun directeuren en leidinggevende functionarissen kunnen echter worden beschouwd als deelnemers aan het vragen van volmachten in verband met de Bedrijfscombinatie volgens de regels van de SEC. Informatie over de directeuren en leidinggevende functionarissen van Roth CH IV en hun eigendom van effecten van Roth CH IV wordt uiteengezet in deponeringen bij de SEC, waaronder het jaarverslag van Roth CH IV op formulier 10-K dat op 31 maart 2023 bij de SEC is ingediend. Voor zover het bezit van de effecten van Roth CH IV is gewijzigd sinds de bedragen opgenomen in het jaarverslag van Roth op formulier 10-K, zijn of worden deze wijzigingen weergegeven in verklaringen inzake wijzigingen in eigendom op formulier 4, ingediend bij de SEC. Aanvullende informatie over de deelnemers zal ook worden opgenomen in de proxy statement/prospectus, wanneer deze beschikbaar komt. Wanneer deze documenten beschikbaar zijn, zijn zij kosteloos verkrijgbaar bij de bovengenoemde bronnen.

Geen aanbod of verzoek

Deze mededeling is niet bedoeld als en vormt geen proxy statement of verzoek om een volmacht, toestemming of machtiging met betrekking tot enige effecten met betrekking tot de Bedrijfscombinatie en vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om een aanbod tot aankoop van of inschrijving op enige effecten of een verzoek om een stem ter goedkeuring, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Contacten met investeerders

Matt Glover of Tom Colton

Gateway Group, Inc.

(949) 574-3860

TYGO@gatewayir.com

Deel

Nieuws artikelen

ALLES ZIEN
Vorige
Volgende

Blog berichten

ALLES ZIEN
Vorige
Volgende
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Dank u voor uw aanmelding!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.